پیام قائم مقام کنگره

پیام دکتر پرویز احمدی قائم مقام کنگره اسویداک 2

خداوند منان را سپاسگزارم که بار دیگر فرصتی فراهم نمود تا بتوانیم در خدمت همکاران محترم و ارجمندمان باشیم
دومین کنگره  دندانپزشکی جنوب غرب  کشور بیاری و حمایت جامعه دندانپزشکی کشور در بهترین فصل استان زیبای خوزستان با کارون خروشان و نخلهای ایستاده در این سرزمین طلایی برگزار میگردد که در آزمون اول با تمام کاستیهایی که از نظر زیر ساخت ها  داشتیم بنا به اظهار  همکاران محترم سربلند بوده ایم و این باعث ایجاد انگیزه مضاعف در هئیت مدیره جامعه دندانپزشکی خوزستان گردید تا در دومین کنگره مصمم تر قدم به عرصه گذاشته تا در حد توان از نظر علمی و عملی  در خدمت همه مهمانان و سروران گرامی باشیم.

                                                               قائم مقام کنگره منطقه ای جنوب غرب

                                                                         دکتر پرویز احمدی

   ارسال نظر

    

 

 

 
ارسال نظر