کنگره اسویداک 2

کنگره دوم اسویداک 16 الی 18 بهمن 1398 هتل بوستان اهواز

کنگره اسویداک 2 بحول و قوه الهی در تاریخ 16 الی 18 بهمن ماه 1398 در شهرستان اهواز با عنوان BEST SELECTION = BEST RESULT  توسط جامعه دندانپزشکی استان خوزستان برگزار می گردد.

ریاست کنگره : دکتر مهراب زارعی

قائم مقام : دکتر پرویز احمدی

دبیر علمی : دکتر منصور جعفرزاده

دبیر اجرائی : دکتر حمیدرضا علیزاده عطار

   ارسال نظر

    

 

 

 
ارسال نظر