دوره ادونس ایمپلنت دکتر مقدس

دوره ادونس ایمپلنت دکتر مقدس

انجمن دندانپزشكى ايران شعبه خوزستان تقديم مى كند :
دوره ادونس آموزش ايمپلنت

استاد دوره : آقاى دكتر اميد مقدس پريودنتيست

 
اشنایی با اناتومی سینوس ماگزیلارى

اشنایی با تکنیک های جراحی سینوس
اشنایی با مشکلات جراحی سینوس
اشنایی با تکنیک های درمان پرفوراسیون غشا
اشنایی با پاتولوژی های سینوس
نمایش جراحی  کلیه تکنیک های بازسازی سینوساشنایی با پیزوسرجری و کاربرد های ان
اشنایی با نواقص استخوانی و طبقه بندی انها
اشنایی با تکنیک های ریج اسپلیتینگ و اکسپنشن
اشنایی با کامپلیکیشنهای این روش ها
نمایش جراحی ریج اسپلیتینگ و تکنیک های تنت کردن
اشنایی با تکنیکهای بازسازی استخوان در ابعاد افقی و عمودی
اشنایی با مش تیتانیومی
اشنایی با غشاهای قابل جذب
اشنایی با غشاهای غیرقابل جذب
اشنایی با ونیر گرفت
اشنایی با بلاک گرفت ها
اشنایی با سگمنتال استوتومی
اشنایی با تانلینگ در بازسازی استخوان
نمایش کلیه تکنیک های جراحی

به همراه لايو سرجرى توسط استاد وهندزان توسط شركت كننده ها
 اعطا سرتيفيكيت

 
هزينه دوره  : ٥ ميليون تومان                    ظرفيت ٢٠ نفر

زمان : ٢٣-٢٤ آذرماه
         ١٤-١٥دى ماه

شماره كارت انجمن :
6104 3379 1754 7992
لطفا پس از واريز وجه با شمار هاى زير هماهنگ بفرماييد .
هماهنگى جهت ثبت نام :
09161134816-09167561810-09161132882

   ارسال نظر

    

 

 

 
ارسال نظر