اولین دوره صد ساعته ایمپلنت

اولین دوره صد ساعته ایمپلنت با حضور 23 نفر از همکاران و اساتید دانشکده دندانپزشکی در سال 95 برگزار گردید

   ارسال نظر

    

 

 

 
ارسال نظر