فراخوان ارسال پوستر براى اولين كنگره بين المللى انجمن دندانپزشكى ايران جنوب غرب كشور (SWIDAC) ١١ تا ١٣ بهمن ماه ٩٦ با محوريت طرح درمان مبتنى بر پيگيرى بلند مدت

ارائه پوستر در تمامى موضوعات دندانپزشكى و همچنين مقالات پژوهشى محققين جوان فرصت ارسال تا ٣٠ آذر ٩٦ از طريق تلگرام به شماره ٠٩٩٠٧٣٣٧٠٣٨
فراخوان ارسال پوستر براى اولين كنگره بين المللى انجمن دندانپزشكى ايران جنوب غرب كشور (SWIDAC)
١١ تا ١٣ بهمن ماه ٩٦ با محوريت طرح درمان مبتنى بر پيگيرى بلند مدت
 
ارائه پوستر در تمامى موضوعات دندانپزشكى و همچنين مقالات پژوهشى محققين جوان
 
فرصت ارسال تا ٣٠ آذر ٩٦ از طريق تلگرام به شماره ٠٩٩٠٧٣٣٧٠٣٨
 
شرايط: راهنمای تهیه پوستر
در صورتیکه مقاله شما توسط کمیته علمى به صورت پوستر پذیرفته شده است باید مطابق با فرمت ذیل پوستر خود را تهیه و به هنگام حضور در کنگره به همراه داشته باشید.
 
ابعاد پوستر:
پوستر باید در ابعاد 100*70 سانتی متر بصورت عمودى تهیه شود و داراى لوگو كنگره باشد. 
محتوای پوستر:
محتوای پوستر باید شامل موارد زیر باشد:
- عنوان مقاله:
عنوان مقاله باید در بالای پوستر نوشته شود و اندازه قلم به حدی باشد که خواننده بتواند از فاصله 2 متری آن را به راحتی بخواند. برای نمونه میتوان از فونت تیتر استفاده کرد.
- نویسنده یا نویسندگان:
نام نویسندگان مقاله در زیر عنوان با قلم یا سایز فونتی کوچکتر، نوشته شود.
- مشخصات نویسنده یا نویسندگان (مرتبه علمی و دانشگاه یا موسسه):
در زیر نام نویسندگان، مشخصات با همان اندازه مربوط به نام نویسندگان نوشته شود.
- چکیده مقاله و کلمات کلیدی:
در چکیده مقاله مقدمه، هدف، روش پژوهش، نتایج و کلمات کلیدی باید ذکر شوند. چکیده حداکثر 250 کلمه باشد.
مقدمه
روش کار
یافته ها
بحث و نتیجه گیری
کلمات کلیدی
منابع
 
در نهايت پوسترها  توسط کمیته علمی مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت و به ارائه دهندگان سه پوستر برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد

   ارسال نظر

    

 

 

 
ارسال نظر