كنگره SWIDAC ١١-١٣ بهمن در اهواز با حضور اساتيد برجسته داخل و خارج كشور

حداقل ١٥ امتياز باز آموزى ده ها كارگاه آموزشى و كاربردى نمايشگاه بزرگ تجهيزات دندانپزشكى با برند هاى معتبر جهانى يك شب جشن و موسيقى به همراه خانواده همكاران ثبت نام كننده در كنگره محل اجرا : هتل بوستان - گيت بوستان
كنگره SWIDAC ١١-١٣ بهمن در اهواز 
با حضور اساتيد برجسته داخل و خارج كشور 
 
حداقل ١٥ امتياز باز آموزى 
ده ها كارگاه آموزشى و كاربردى 
نمايشگاه بزرگ تجهيزات دندانپزشكى با برند هاى معتبر جهانى 
يك شب جشن و موسيقى به همراه خانواده همكاران ثبت نام كننده در كنگره 
محل اجرا : هتل بوستان - گيت بوستان 
 
واريز مبلغ ٢٠٠ تومان به حساب انجمن: 
6104 3379 1754 7992 
همكاران توجه فرمايند ثبت نام فقط از طريق انجمن دندانپزشكى ايران خوزستان قابل قبول است . 
لطفا بعد از ثبت نام مشخصات فردى را به فارسى و لاتين ارسال بفرماييد .
09161134816-09167561819 - 09161132882

   ارسال نظر

    

 

 

 
ارسال نظر