آغاز ثبت نام دوره جامع زیبایی

دوره جامع زیبایی توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر فهیما

دوره جامع زيبايى :
استاد : آقاى دكتر رامين فهيما
تعدا د جلسات : شش روز يا سه پنج شنبه و جمعه
•جلسه اول :
- اصول و مبانى باندينگ ها
-ساختار و طبقه بندى باندينگ ها
-اصول كاربرد باندينگ ها
- كامپوزيت هاى دندانى
-ساختار و طبقه بندى كامپوزيت ها

 
••جلسه دوم :

ترميم دندانهاى اندو شده
-انواع پست ها
- فايبر پست ها

-سمان هاى دندانپزشكى و طبقه بندى ها با رويكرد سمانهاى كلاس اينومر و سمانهاى رزينى
- كار عملى فايبر پست
 
•••جلسه سوم :
-كامپوزيت هاى قدامى
- ترميم  حفرات  كلاس سه ، چهار و پنج
- كامپوزيت لايرينگ تكنيك
-كامپوزيت ونير
-بستن دياستم
-كار عملى لايرينگ تكنيك و كامپوزيت ونير
 
••••جلسه چهارم
-كامپوزيت هاى خلفى
-اصول ترميم هاى كامپوزيت خلفى
- كار عملى ترميم خلفى   

•••••جلسه پنجم
 
- ساختار و طبقه بندى سراميك ها
- رستوريشن هاى فول سراميك
- تراش وقالبگيرى رستوريش ها ى سراميكى سمان كردن
- كار عملى تراش فول  سرام  خلفى و قدامى

••••••جلسه ششم
- لمينيت هاى سراميكى
- انديكاسيون و كنترا انديكاسيون
- تراش و قالب گيرى و سمان كردن لمينيت
-كار عملى تراش لمينيت
كليه كارهاى عملى توسط شركت كننده ها بر روى ماكت خواهد بود .
اهداء سرتيفيكيت

ظرفيت دوره ١٥ نفر   
هماهنگى جهت ثبت نام : 09035940363 خانم زنگنه
0613-3377305 دفتر انجمن
ساعت تماس با دفتر انجمن : ٩ صبح تا ١ بعد از ظهر
انجمن دندانپزشكى ايران شعبه خوزستان

   ارسال نظر

    

 

 

 
ارسال نظر