• برنامه علمی دومین کنگره منطقه ای جنوب غرب

  برنامه علمی دومین کنگره منطقه ای جنوب غرب اسویداک 15 الی 18 بهمن 1398

 • پیام دبیر علمی کنگره

  پیام دکترمنصور جعفرزاده دبیر علمی کنگره

 • جلسه هییت مدیره جامعه استان خوزستان باریاست دانشگاه علوم پزشکی

  جلسه هییت مدیره جامعه استان خوزستان با ریاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 • تمدید فراخوان مقالات

  فراخوان مقالات تا تاریخ 20 آبان تمدید شد

 • پیام قائم مقام کنگره

  پیام دکتر پرویز احمدی قائم مقام کنگره اسویداک 2

 • پیام دبیر اجرایی کنگره

  پیام دکتر حمیدرضا علیزاده عطار دبیر اجرایی کنگره