• همکاران کمیته اجرایی

  همکاران کمیته اجرایی

 • گزارش انجمن مادر از کنگره swidac

 • مسئولین اجرایی کنکره

  مسئولین اجرایی اولین کتگره منطقه ای جنوب غرب

 • کمیته علمی اولین کنگره منطقه ای جنوب غرب

  کمیته علمی اولین کنگره منطقه ای جنوب غرب

 • آغاز ثبت نام دوره جامع زیبایی

  دوره جامع زیبایی توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر فهیما

 • تمدبد مهلت ارسال مقاله و پوستر

  مدت ارسال مقاله و پوستر تا تاریخ 10 دی تمدید گردید